Disclaimer for www.bastruphorses.com
Køb og salg af heste på www.bastruphorses.com:

Bastruphorses.com er som formidler af køb og salg ikke part i de aftaler/handler, der indgås på Bastruphorses.com.
Bastruphorses.com stiller alene de tekniske hjælpemidler (handelsplads) til rådighed i forbindelse med aftalerne/handlerne.
Bastruphorses.com er således hverken sælger eller leverandør af de heste, der sættes til salg, og er således ikke pålagt de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse heste.
Bastruphorses.com er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller de heste, sælger udbyder til salg på Bastruphorses.com - uanset om sælger er en privatperson eller en erhvervsdrivende.
Bastruphorses.com er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de heste, der handles eller for, at beskrivelser af hestene er korrekte.